Κτήρια

Art DetailsΜπαλκόνια
Νυχτερινός φωτισμός


  • Φέρων οργανισμός μελετημένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με τους πιο σύγχρονους κανονισμούς διεθνώς.

Επιλογή υλικών άριστης ποιότητας από πιστοποιημένους προμηθευτές.

  • Θερμομόνωση - Υγρομόνωση υψηλών προδιαγραφών από το σκυρόδεμα μέχρι την επιλογή διπλών υαλοπινάκων.
  • Ηλεκτροδότηση με τριφασικούς πίνακες. Προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από πιθανές καταστροφές με σύστημα θεμελιακής γείωσης των κτηρίων.
  • Ειδική παραδοσιακή κατασκευή σε δάπεδα, λουτρά, ταβάνια, φωτισμό , κουφώματα, πρεβάζια , υπέρθυρα.
  • Εγκαταστάσεις θερμοπομπών και κλιματιστικών μονάδων (air condition).
  • Κεντρική δορυφορική κεραία τηλεόρασης, σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, δίκτυο για φωνή και δεδομένα.